Inkubator Wielkich Jutra, czyli innowacje społeczne w służbie osobom niepełnosprawnym

W minioną środę po raz kolejny miałam okazję przekonać się, jakie znaczenie mają innowacje w procesie wspierania osób niepełnosprawnych.

Chris Freeman stwierdził, że „nie rozwijać się znaczy umierać”. Sporo w tym prawdy – na każdej płaszczyźnie rozwój prowadzi do polepszenia sytuacji, jego brak – do regresu. Potwierdzenie tej tezy można było znależć słuchając wystąpień mających miejsce podczas konferencji DEMODAY.

Konferencja stanowiła podsumowanie konkursu na innowację społeczną”Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”. Tym razem tematem były usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, a współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowanego od 1 marca 2016 do 31 grudnia 2018 udzielono wsparcia 45 innowacjom społecznym skierowanych do osób zależnych (głównie starszych i niepełnosprawnych) oraz osób towarzyszącym im w czynnościach dnia codziennego. Grantobiorcą mogła być zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot. Cały projekt opiewał na kwotę 4 042 974,50 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 3 812 120,65 zł (ze środków europejskich: 3 812 120,65 zł, ze środków dotacji celowej: 108 953,85 zł).

Podczas konferencji zaprezentowanych zostało kilkanaście innowacji. Wszystkie zasługują na poświęcenie im większej ilości miejsca na blogu, dlatego postanowiłam co jakiś czas publikować dłuższy materiał o jednej z nich. Poza tym śledźcie go uważnie, ponieważ dzięki konferencji miałam również możliwość uzyskać więcej informacji na temat programu „Dostępność Plus”, które wkrótce będą tu do przeczytania.

Projekt wspiera DGA SA.

PS. Nie byłabym sobą, gdyby coś się nie wydarzyło – aparat odmówił posłuszeństwa! Przepraszam zatem za brak zdjęć, obiecuję więcej do tego nie dopuścić.

Close Menu